El passat mes de desembre, el Patronat de la Fundació FULL va nomenar Teresa Val Boix Directora General de la Fundació. Val compta amb més de 20 anys d’experiència en l’organització de fires del llibre i altres esdeveniments relacionats amb el sector de la paraula escrita. De fet, des de 2015 ha estat a càrrec de la Direcció de Projectes de la Fundació FULL.

Quins reptes de futur té FULL? Per què penses que aquesta fundació és rellevant per al sector del llibre valencià i per a la ciutadania?

Tinc la sort d’haver format part de la Fundació FULL des de la seua creació, i he pogut vore com el projecte es consolidava i les seues propostes agafaven volada. Avui, FULL és un espai de trobada entre els diferents agents del llibre valencià i la lectura, amb projectes cada vegada més transversals i que impliquen a tots els sectors: des d’editorials, biblioteques, llibreries o professionals de la il·lustració fins a autors, centres educatius i famílies. A més, considerem imprescindible l’esforç per fomentar i difondre la lectura en la nostra llengua. FULL és rellevant per al sector del llibre perquè arriba on cap dels seus agents arriba per separat. El repte per al futur més immediat és ser rellevant també per a la ciutadania; aconseguir que més persones coneguen les nostres propostes i en puguen gaudir.

Com es pot potenciar la visibilitat de les dones en el sector del llibre? Per què és important la perspectiva de gènere als projectes de foment lector?

Com passa en molts altres àmbits, les dones suposen un percentatge molt important dels treballadors del sector del llibre. En alguns casos són clarament majoria, però en canvi encara costa trobar eixa proporció en les activitats públiques, o les que suposen un reconeixement social. L’equip tècnic i la direcció de la Fundació sempre hem intentat treballar amb perspectiva de gènere, donar visibilitat a les dones en els espais on estan infrarepresentades. Ara, a més, ho hem incorporat als estatuts. Sembla un tràmit, però és molt important perquè institucionalitza una línia de treball i ens obliga a no abaixar la guàrdia.

De quina manera FULL vol promoure la lectura en la societat tenint en compte una especial atenció a les persones en risc d’exclusió? Com pot la lectura convertir-se en una eina de transformació social?

L’objectiu de la Fundació FULL és el foment del llibre i la lectura com a eina de progrés personal i social. I una societat no pot progressar deixant a part de la població enrere. Cal treballar en propostes específiques per afavorir la lectura en col·lectius concrets, però també facilitar l’accés als recursos existents i prestar atenció a punts de vista i sensibilitats que moltes vegades queden amagades.

Com descriuries el panorama actual del món del llibre valencià?

El panorama actual és il·lusionant, tant a nivell de producció literària com a nivell de propostes de foment i de resposta de la ciutadania. Crec que estem en un gran moment i cal aprofitar-ho.

Llegir més: https://www.levante-emv.com/cultura/panorama/2022/01/17/teresa-val-llibre-valencia-gran-61630078.html